2019

                                  5 Mei 2019

 

                   Bulle            Verse           Koeie

Verkoop:      3                   16                 70

Gem:         R12166         R13531         R14985

Hoogste:  R15000         R17000        R22000

                 89  van 94 verkoop; 94,6%