2018

Diere groep opsomming:

Bulle -                 R12571 (gem.)

                             R20000 (hoogste)

Koeie -                R16254 (gem)

                             R27000 (hoogste)

Droë Koeie -      R12916 (gem)

                             R17000 (hoogste)

Koeie(dragtig) - R16692 (gem)

                             R22000 (hoogste)

Verse(dragtig) - R11673 (gem)

                             R14000 (hoogste)

on auction